Slovenský EBSI uzol

Technólogia blockchain je vynikajúcou príležitosťou pre Európu a jej členské štáty na prehodnotenie svojich informačných systémov. Môže nám pomôcť zjednodušiť administratívne procesy, umožní nám dohliadnuť na dodržiavanie právnych predpisov či umožní občanom využívať cezhraničné elektronické služby iných štátov. Má potenciál zvýšiť dôveru občanov v efektívnosť a kompetentnosť štátnej správy. To všetko predstavuje európsky blockchain – EBSI.

Čo je EBSI?

EBSI alebo European Blockchain Services Infrastructure je distribuovaná sieť uzlov naprieč celou Európou, ktorá je založená na technológii blockchain, a predstavuje základný kameň množstva budúcich implementácii digitálnych služieb pre občanov Európskej Únie. Bližšie sme ju popísali v tomto blogu.

Rovnako, ako je toto príležitosťou pre členské štáty EU, tak je vynikajúcou príležitosťou aj pre našu krajinu, preto sme sa rozhodli spolu s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR chopiť sa tejto príležitosti a spustiť prvý EBSI uzol na Slovensku. Vďaka úspešnej spolupráci medzi štátom a verejnosťou sa už teraz stane Slovensko súčasťou budovania budúcej Európskej digitálnej infraštruktúry.

Ako EBSI funguje?

Platforma EBSI je sieť vzájomne prepojených nódov-uzlov. Európska komisia bude prevádzkovať minimálny počet uzlov EBSI na európskej úrovni a členské štáty budú prevádzkovať uzly EBSI na národnej úrovni. Všetky uzly budú môcť vytvárať a odosielať transakcie, ktoré vytvárajú alebo aktualizujú dáta v ledgeri. Architektúra každého uzla bude pozostávať z dvoch hlavných funkčných zoskupení vrstiev:

  • Prvá skupina štyroch vrstiev obsahujúcich komponenty, ktoré spolu poskytujú infraštruktúru EBSI, obsahujúce spoločnú funkcionalitu pre všetky prípady použitia. 
  • Druhá skupina dvoch aplikačných vrstiev obsahujúcich komponenty špecifické pre jednotlivé prípady, ktoré umožňujú podporu pre hosťovanie špecifických business aplikácií.

European Blockchain Services Infrastructure (EBSI)

Súčasné prípady použitia EBSI

Európska autonómna identita

Implementácia svojbytnej, autonómnej identity, ktorá používateľom umožňuje vytvárať a kontrolovať svoju vlastnú digitálnu identitu bez spoliehania sa na centralizované orgány kompatibilnú naprieč všetkými členskými štátmi.

Zdieľanie dôveryhodných údajov

Vďaka svojim vlastnostiam sa technológia blockchain môže použiť na bezpečné zdieľanie údajov (napríklad ako sú identifikačné čísla pre VAT alebo import tovaru) medzi colnými a daňovými orgánmi v Európskej únii.

Na rok 2019 boli zvolené štyri use casy – Notarizácia, Univerzitné diplomy, Európska autonómna identita a zdieľanie dôveryhodných údajov. Pre každý use case sa zriadila pracovná skupina pod vedením jedného z členských štátov. Cieľom týchto pracovných skupín je dodať prototyp aplikácie vyvinutej na blockchaine EBSI do začiatku roku 2020. Počet aplikácií postavených na EBSI sa bude naďalej zvyšovať na základe nových use casov identifikovaných Európskou komisiou a členskými štátmi.

Notarizácia

Využitie sily blockchainu na vytvorenie dôveryhodných stôp pre digitálny audit, automatizáciu kontrol súladu časovo citlivých procesov a preukázanie integrity údajov.

Univerzitné diplomy

Poskytnutie kontroly občanom pri spravovaní ich osvedčení o vzdelaní. Cieľom je dosiahnuť výrazné zníženie nákladov na overenie a zároveň zvýšenie dôveryhodnosti pravosti dokumentov.

Aké sú benefity EBSI? Čo nám prinesie budúcnosť?

EBSI a občania EÚ

Využívanie verejných služieb by vďaka EBSI malo fungovať efektívnejšie a bezpečnejšie ako doteraz. Ak sa pozrieme na vývoj v oblasti verejných služieb, jasne vidíme, že technológia blockchain môže znížiť byrokraciu, zvýšiť efektívnosť administratívnych procesov a zvýšiť úroveň dôvery v uchovávanie verejných záznamov, čo občanom prináša výhody a jasnú hodnotu. Cieľom EBSI nie je súperiť v decentralizácii s verejnými blockchainami, ale naopak využiť potenciál tejto technológie pre zlepšenie interoperability a efektívnosti úradov v členských štátoch EÚ a tým výrazne uľahčovať život ich občanom.

EBSI a európske Inštitúcie

EBSI má za cieľ zjednodušiť administratívne procesy, umožniť dodržiavanie právnych predpisov a zvýšiť efektívnosť cezhraničných verejných služieb. V kontexte eGovernment má technológia blockchain potenciál uľahčovať priame interakcie medzi verejnými inštitúciami, občanmi či podnikmi. Na fundamentálnej úrovni to znamená zlepšenie verejných služieb v procesoch registrácie a výmeny informácií a najmä odľahčenie od administratívnej záťaže.

EBSI a štátna správa

EBSI má potenciál priniesť zjednodušenie administratívnych procesov, zvýšenie efektívnosti a obnovenie dôvery občanov v efektívnosť a kompetentnosť štátnej správy. Aké sú výhody použitia technológie blockchain vo vládach členských štátov? Viac ako niekoľko: zníženie ekonomických nákladov, času a zložitosti výmeny informácií medzi vládami a verejnými a súkromnými subjektmi, ktoré zlepšujú ich administratívnu funkciu; zníženie byrokracie, diskrečnej právomoci a korupcie vyvolané použitím technológie blockchain a smart kontraktov; zvýšená automatizácia, transparentnosť, kontrolovateľnosť a zodpovednosť za informácie v štátnych registroch v prospech občanov; zvýšená dôvera občanov a spoločností vo vládne procesy a vedenie záznamov pomocou algoritmov, ktoré už nie sú pod výlučnou kontrolou jednotlivých vlád.

Blockchain je vynikajúcou príležitosťou pre Európu a členské štáty na prehodnotenie svojich informačných systémov, na podporu dôvery používateľov a ochranu osobných údajov, na pomoc pri vytváraní nových obchodných príležitostí, z ktorých majú úžitok občania, verejné služby a celá Európa.

Videá

Blockchain meetup: European Blockchain Services Infrastructure (EBSI)

Blockchain meetup

Na stiahnutie

Máte otázky o EBSI?

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktuje pomocou HELPDESK adresy: ebsi@blockchainslovakia.sk

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej únie

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Napíšte nám