Martin Hergovič

Martin je právnik a nadšenec kryptoaktív, venujúci sa otázkam ich regulácie a súvisiaceho používania.