Súčasné trendy v technológiách významne ovplyvnia podnikanie

Blockchain Slovakia na podujatí Business Visions