Stretnutie s Charlie Shremom vo Viedni

Minulý týždeň sa zakladateľ Blockchain Slovakia – Marek Môcik – zúčastnil na DECENT Meet-up vo Viedni s názvom „Future of Blockchain applications“. V panelovej diskusii sa ocitli hviezdy blockchain scény – Charlie Shrem, Konstantin Gladych, či slovák Matej Michalko.

Michal je zakladateľom blockchain platformy DECENT, ktorá celé toto stretnutie organizovala.

Charlie Shrem, Matej Michalko, Konstantin Gladych

Po stretnutí bola pripravená aj výborna after-party v miestnom Pube.

Marek Môcik a Charlie Shrem