Fintech Summit 2017

V druhej polovici novembra sa Blockchain Slovakia v  zastúpení Marek Môcik a Dávid Stancel zúčastnilo na  1.ročníku konferencie Fintech Summit Bratislava 2017 v Crowne Plaza Bratislava. Konferenciu zameranú na poznatky z oblasti finančných technológii  slávnostne otvoril podpredseda vlády pre investície a informatizáciu pán Peter PellegriniZáštitu nad podujatím prevzalo Ministerstvo hospodárstva SR. Súčasťou eventu bolo niekoľko subkonferencíi zameraných na: Cyber Security 2.0, Smart City, IOT, Industry 4.0, Health/BIO Tech a Startup Stage.

Prvý ročník konferencia poukázal na aktuálnu nepripravenosť štátu a firiem, resp. vnímania nutnosti byť inovatívny. V dnešnej dobe však nestačí vnímať inovácie ako možnosť, ale nevyhnutnosť. Transformácie trhové, zmeny business plánov, business intelligence sa týkajú celého spektra ekonomiky. Adaptácia je kľúčová. Konferencia okrem rozšírenia obzorov zároveň poskytla aj vhodný priestor na networking medzi investormi, začínajúcimi podnikmi a bankami z krajín CEN / V4 a Veľkej Británie. Podarilo sa  tak vytvoriť platformu pre inovačný ekosystém na Slovensku a príležitosti pre digitálny export slovenských inovátorov, bilaterálne rokovania, synergie a networking všetkých zainteresovaných strán od zástupcov štátu, cez podnikateľov, inovátorov, univerzít, vedcov a v posledných rokoch tak často spomínaných startupových spoločnostiach.

Rozhovor s Marek Môcik. 

Tlačová správa