Blockchain Meetup – Smart contracts

Na prvom májovom Blochchain meetupe sme sa bližšie pozreli na SMART CONTRACTS  z pohľadu súčasného právneho prostredia. Svoje vedomosti v tejto oblasti a nami zdieľal vzácny hosť  Andrej Adamčík, advokát z právnickej kancelárie Hillbridges. Porozprával o SMART CONTRACTS, ktorých technologický a koncepčný potenciál môže už v blízkej budúcnosti priniesť množstvo inovácií do celej škály tradičných odvetví. Hovorilo sa o ich výhodách i nevýhodách a prípadných obmedzeniach v porovnaní s klasickými zmluvami, aj o niektorých právnych úskaliach a rizikách číhajúcich na ich tvorcov, na projekty a aplikácie využívajúce túto zaujímavú technológiu.

Pozrite si súhrn z podujatia, vrátane video záznamu a slides.