BITCOIN QUIZ – Oslava k 10. Výročiu publikovania Bitcoin White Papera

Už to bude desať rokov čo Satoshi Nakamoto prvýkrát publikoval Bitcoin White Paper. Fenomenálny dokument, ktorý priniesol evolúciu, ktorej rozmer si možno ešte stále nedokážeme predstaviť. Predstavil v ňom fungovanie decentralizovaných  elektornických peňazí, bez potreby prítomnosti tretej strany. Úplne zjednodušene povedané, postavil myšlienku ekonomickej slobody vďaka technológii. Aj vďaka úsiliu jedného z naších členov sme Bitcoin White Paper preložili do slovenského jazyka a môžte si ho stiahnuť na tomto odkaze.

10. Výročie si však zaslúži porianu oslavu, a preto sme sa rozhodli v spolupráci s Progressbarom zorganizovať vedomostný Bitcoin kvíz. Okrem toho, že ste si mohli otestovať svoje vedomosti, poprípade sa zase naučiť niečo nové, tak ste sa mohli zabaviť s ľuďmi, ktorí sú rovnako ako my presvedčení, že Bitcoin je cesta! Okrem kvízu, dobrej nálady, bitcoinových songov si najšikovnejší z Vás odniesli bombové ceny.