Začali sme spoluprácu s Blockchain Association of Ukraine

Blockchain Slovakia podpísalo Memorandum o spolupráci s Blockchain Association of Ukraine a rozšírilo tým svoje pôsobenie v skupine medzinárodných asociácií zameraných na rozvoj kryptomien a blockchain technológií.

Naše organizácie majú veľa spoločných prvkov, ako aj spoločné poslanie na domácich trhoch. Rovnako ako Blockchain Slovakia, n.o., zjednocujú širšiu komunitu a spoločnosti, ktoré majú významný vplyv na vývoj ukrajinskej scény v oblasti vývoja blockchain technológií.

Cieľom spolupráce je výmena skúsenosti, inovácií ako aj ľudských zdrojov, ktoré budú stavebným kameňom pre ďalšiu možnú spoluprácu našich organizácií.

„Spolupracujeme aj s inými zahraničnými asociáciami, a preto pevne verím, že spolupráca bude prospešná pre obe strany, pokiaľ sa budeme vzájomne informovať o našich aktivitách a projektoch, zúčastňovať sa na spoločných eventoch, prípadne participovať na spoločných projektoch.“ povedal Marek Môcik, prezident Blockchain Slovakia

Blockchain Association of Ukraine (BAU) združuje odborníkov v oblasti blockchain technológii, ktorých spolupráca začala v roku 2014. BAU je nezisková organizácia, ktorá aktívne podporuje integráciu technológie blockchain do ekonomiky Ukrajiny.

Ich hlavnými aktivitami sú vzdelávanie pre širokú verejnosť, príprava kvalifikovaných vývojárov v rámci BlockchainHub Academy, networking, expertízy ako aj odborný dohľad nad pripravovanými reguláciami.

Kľúčovým predstaviteľom tejto iniciatívy je prezident – Miachael Chobanyan, zakladateľ Kuna Exchange, BlockchainHub Kyjev a pripravovaného projekt X Reserve.

Viac informácií: bau.ai