Milan Lučivjanský

Verím, že blockchain sa v blízkej budúcnosti stane neoddeliteľnou súčasťou fungovania spoločnosti. Sú to nielen peniaze 2.0, ale aj demokracia 2.0.