Blockchain Slovakia nadviazalo spoluprácu s Finančnou správou SR a Ministerstvom financií

Členstvo v Konzultačnej rade Finančnej správy SR

Blockchain Slovakia, o.z. (ďalej len BS) bolo pred necelým týždňom oslovené Finančnou správou SR s ponukou členstva v Konzultačnej rade. Ako je už známe, ponuku sme radi prijali.  Naša účasť v Rade, ktorej úlohou je vytvoriť platformu pre diskusiu, hľadanie riešení a dohody medzi vedením finančnej správy a predstaviteľmi odborných inštitúcií, má niekoľko dôvodov. Na rokovania sú prizývaní, podľa potreby a témy rokovaní, zástupcovia dotknutých inštitúcií. V našom prípade to budú samozrejme témy súvisiace s kryptomenami a blockchain technológiami. Konzultačná rada je zložená napríklad aj z organizácií ako Slovensko.digital a Ekonomická univerzita BA.

Členstvo v pracovnej skupine Ministerstva Financií (MF) zameranej na virtuálne meny a blockchain

Vo februári 2018 vzniklo na MF Centrum pre finančné inovácie, v rámci ktorého sa zorganizovalo niekoľko pracovných skupín s rôznym zameraním. Blockchain Slovakia prijalo účasť v pracovnej skupine zameranej na virtuálne meny a blockchain. Naša aktivita má jasný zámer – pozitívne vplývať na tvorbu legislatívy v oblasti kryptomien s cieľom zlepšovať podmienky pre ich užívateľov, vyjadrovať sa k dianiu a navrhovať opatrenia, radiť ako efektívne využívať blockchain tak, aby sa zlepšil život v našej krajine napríklad aj v rámci zefektívnenia procesov štátnej správy.

Jedným z cieľov prečo vôbec BS vzniklo, okrem vzdelávania a budovania povedomia o technológii blockchain, bolo práve aj nadviazanie komunikácie s regulátormi. Len tak máme možnosť ovplyvniť veci, ktoré sa našej komunity tykajú. Ak majú kryptomeny stratiť status fantóma a majú byť súčasťou ekosystému ekonomiky, tak potom musíme dohliadnuť nato, aby sa tak stalo za účasti zástupcov krypto komunity. Zároveň chceme zdôrazniť, že sme otvorení akýmkoľvek podnetom zo strany komunity a aktívne ich vyhľadávame. O priebehu spolupráce, ako aj o výstupoch z jednotlivých rokovaní budeme priebežne informovať prostredníctvom našich informačných kanálov.

Blockchain Slovakia a všetci jeho konzultanti vykonávajú túto činnosť dobrovoľne, bez nároku na odmenu, vo svojom voľnom čase a s dobrým úmyslom. Našim cieľom je zastupovať záujmy užívateľov kryptomien. Od svojho vzniku usporiadalo Blockchain Slovakia už vyše dvadsať meetupov, workshopov a prednášok na tému kryptomien a využitia technológie blockchain v praxi. Účasť na nich bola v drvivej väčšine pre verejnosť bezplatná.