Blockchain Slovakia nadviazalo spoluprácu s Finančnou správou SR a Ministerstvom financií - Blockchain Slovakia

Blockchain Slovakia nadviazalo spoluprácu s Finančnou správou SR a Ministerstvom financií

Členstvo v Konzultačnej rade Finančnej správy SR

Blockchain Slovakia, o.z. (ďalej len BS) bolo pred necelým týždňom oslovené Finančnou správou SR s ponukou členstva v Konzultačnej rade. Ako je už známe, ponuku sme radi prijali.  Naša účasť v Rade, ktorej úlohou je vytvoriť platformu pre diskusiu, hľadanie riešení a dohody medzi vedením finančnej správy a predstaviteľmi odborných inštitúcií, má niekoľko dôvodov. Na rokovania sú prizývaní, podľa potreby a témy rokovaní, zástupcovia dotknutých inštitúcií. V našom prípade to budú samozrejme témy súvisiace s kryptomenami a blockchain technológiami. Konzultačná rada je zložená napríklad aj z organizácií ako Slovensko.digital a Ekonomická univerzita BA.

Členstvo v pracovnej skupine Ministerstva Financií (MF) zameranej na virtuálne meny a blockchain

Vo februári 2018 vzniklo na MF Centrum pre finančné inovácie, v rámci ktorého sa zorganizovalo niekoľko pracovných skupín s rôznym zameraním. Blockchain Slovakia prijalo účasť v pracovnej skupine zameranej na virtuálne meny a blockchain. Naša aktivita má jasný zámer – pozitívne vplývať na tvorbu legislatívy v oblasti kryptomien s cieľom zlepšovať podmienky pre ich užívateľov, vyjadrovať sa k dianiu a navrhovať opatrenia, radiť ako efektívne využívať blockchain tak, aby sa zlepšil život v našej krajine napríklad aj v rámci zefektívnenia procesov štátnej správy.

Jedným z cieľov prečo vôbec BS vzniklo, okrem vzdelávania a budovania povedomia o technológii blockchain, bolo práve aj nadviazanie komunikácie s regulátormi. Len tak máme možnosť ovplyvniť veci, ktoré sa našej komunity tykajú. Ak majú kryptomeny stratiť status fantóma a majú byť súčasťou ekosystému ekonomiky, tak potom musíme dohliadnuť nato, aby sa tak stalo za účasti zástupcov krypto komunity. Zároveň chceme zdôrazniť, že sme otvorení akýmkoľvek podnetom zo strany komunity a aktívne ich vyhľadávame. O priebehu spolupráce, ako aj o výstupoch z jednotlivých rokovaní budeme priebežne informovať prostredníctvom našich informačných kanálov.

Blockchain Slovakia a všetci jeho konzultanti vykonávajú túto činnosť dobrovoľne, bez nároku na odmenu, vo svojom voľnom čase a s dobrým úmyslom. Našim cieľom je zastupovať záujmy všetkých užívateľov kryptomien, teda celú komunitu, ktorá sa len na Slovensku odhaduje na desaťtisíc užívateľov. Od svojho vzniku usporiadalo Blockchain Slovakia už vyše dvadsať meetupov, workshopov a prednášok na tému kryptomien a využitia technológie blockchain v praxi. Účasť na nich bola v drvivej väčšine pre verejnosť bezplatná.