Tág: blockchain

Blockchain Meetup: Blockchain & Space

Stojíme na pokraji nových vesmírnych pretekov. Tentokrát však už nie sú poháňané studenou vojnou medzi svetovými mocnosťami ale konkurenciou medzi…


Blockchain Meetup: Unbanked people

Podľa štatistík Svetovej banky až 2 miliardy svetovej populácie nemá bankový účet. Nedostatočná finančná infraštruktúra, vysoké transakčné poplatky, problém stabilného…


Issue #15 – January 30th

Howdy! This issue comes in a much shorter time after the previous one as many of you have indicated preferences…


Blockchain Meetup – Projekt Neufund

Na ďalšom Blockchain Meetupe privítame opäť raz hviezdny projekt zo zahraničia – Neufund z Nemecka (https://neufund.org/). Neufund patrí medzi pionierov…


Blockchain Meetup – Polkadot Network

Na ďalšom jesennom Blockchain Meetupe privítame na pôde HubHubu v Bratislave hviezdny tím projektu Polkadot, ktorý sa venuje interoperabilite blockchainov…


Stretnutie s Charlie Shremom vo Viedni

Minulý týždeň sa zakladateľ Blockchain Slovakia – Marek Môcik – zúčastnil na DECENT Meet-up vo Viedni s názvom „Future of…