K novele zákona o dani z príjmu

Dňa 1.10. 2018 vstúpila do platnosti novela zákona o dani z príjmu, ktorá spresňuje zdaňovanie príjmov nadobudnutých predajom virtuálnej meny ako pre fyzické tak aj pre právnické osoby. O tom čo to v realite prináša si môžete prečítať napríklad TU. Tento zákon bol schválený v NR SR 20. Júna 2018 teda pár dní potom, čo sme sa ako organizácia zúčastnili prvého meetingu na MF k pracovnej skupine zameranej na virtuálne meny. Keďže tento zákon bol v tej dobe už “hotový” nebol predmetom diskusie stretnutia skupiny, o tom čo bolo predmetom diskusie sme informovali v tomto blogu. Toto bolo dané aj tým, že zákon len vychádzal z usmernenia, ktoré bolo vydané v marci.

Súčasnú formuláciu zákona považujeme za nešťastnú a nestotožnujeme sa s ňou, nakoľko výrazne sťažuje život nielen bežným používateľom kryptomien ale aj podnikateľom pracujúcim s týmito technológiami. Zároveň touto podobou vytvára bariéry a brzdí tak inovačný potenciál týchto technológií

Ako jeden z najväčších problémov zákona vnímame nutné zdaňovanie virtuálnej meny pri výmene za tovar, čo v praxi znamená, že by si každý užívateľ platiaci kryptomenami mal viesť záznamy o tom kedy a pri akej cene nadobudol kryptomeny, aby nákup napr. kávy zdanil podľa zákona. Tento byrokratický úkon teda vytvára reálnu bariéru pre rozvoj a adopciu týchto technológií.

Ako ďalší veľký problém vnímame nutné zdaňovanie pri výmene kryptomeny za inú kryptomenu. V tomto prípade zákon vôbec nezohľadňuje skutočnosť, že v prípade výmeny kryptomeny za inú kryptomenu, užívateľ ešte reálne nemusel vytvoriť žiaden zisk.

Máme za to, že ak sa chce Slovensko stať “crypto-friendly” jurisdikciou tak sa musí vybrať opačnou cestou a to takou, ktorá dá používateľom kryptomien čo najviac slobody a priestoru na využívanie týchto inovatívnych technológií, a bude ich čo najmenej obmedzovať z hľadiska administratívy. Vyžadovať od používateľov kryptomien dokumentáciu a následne zdaňovanie výmeny virtuálnych mien za iné virtuálne meny či za tovary a služby predstavuje neprimerane veľké administratívne bremeno, ktoré je veľmi pracne vykonateľné a kladie teda užívateľom bariéry.

Uvedomujeme si, že s presadzovaním našich návrhov na MF ťaháme za kratší koniec. Komunita užívateľov kryptomien je malá v porovnaní s inými komunitami ako zdravotníci alebo podnikateľské zväzy, a tie taktiež len veľmi ojedinele majú silu presadiť zmeny v zákonoch. Nemáme medzi členmi ani vysokých predstaviteľov štátu a ani žiadne silné podnikateľské skupiny, ktoré by mohli mať vplyv a moc na presadenie týchto zmien.

Aj napriek tomu si však myslíme, že komunikovať so štátom k tejto téme je potrebné, tak ako je potrebné ho aj kritizovať v prípade zlých opatrení a je nutné ukazovať a pripomínať mu aj inšpiráciu v iných krajinách, kde vytvárajú crypto-friendly prostredie pre tieto inovatívne technológie. To je ale možné len vzájomnou diskusiou a zapojením širšej komunity.

Vytvárame priestor na verejnú diskusiu, zorganizovali sme k tejto téme panelovú diskusiu, kde sme prizvali väčšinu zainteresovaných strán. Celú panelovú diskusiu si môžete pozrieť na tomto odkaze.

Formujeme dokument s návrhmi legislatívnych opatrení spolu so skupinou odborníkov, v ktorom sa chceme identifikovať problémy súčasnej alebo chýbajúcej legislatívy a následne právne sformulovať návrhy legislatívnych úprav.

Keďže do tejto témy chceme zapojiť názory z celého spektra komunity užívateľov kryptomien, znovu ich žiadame o pomoc s definíciou problémov a návrhov legislatívnych zmien. Zapojiť sa môžete priamym komentovaním dokumentu TU alebo poslaním podnetov na emailovú adresu legislativa@blockchainslovakia.sk.

Síce nevieme garantovať výsledky vo forme lepších zákonov, no napriek tomu sa snažíme hľadať, zbierať a zapájať názory komunity a pomenovávať problémy užívateľov kryptomien, a komunikovať ich príslušným úradom a regulátorom. Za akúkoľvek pomoc v tejto oblasti budeme veľmi vďační.