ANNUAL REPORT 2019

Prehľadnite si našu výročnú správu za rok 2019. Dozviete sa viac o našej organizácií a jej aktivitách za rok 2019….


Stručný úvod do DeFi

Po 5 rokoch stále nie je jasné, aký je najlepší alebo najefektívnejšie využitie smart contractov. Pokusme si zodpovedať otázku –…


Bojuj s nami proti COVID-19!

Sedíš doma v izolácií alebo homeoffice a rozmýšlaš ako pomôcť v boji proti pandémií spôsobenej koronavírusom? Riešenie máš priamo pred…


Showing 1 to 10 of 89 results