Dávid Stancel viceprezidentom Blockchain Slovakia

OZ Blockchain Slovakia sa podaril výborný ťah, keď do svojich radov získalo Dávida Stancela. Dávid vyštudoval Ekonómiu na Masarykovej univerzite v Brne, kde sa začal venovať aj štúdiu a výskumu kryptomien. Pracoval ako projektový manažér v známom pražskom kryptomenovom hube Paralelný Polis, a následne na to ako IT audítor a konzultant v PwC Slovensko – jedného zo štyroch najsilnejších hráčov v tejto oblasti.  Okrem toho spolupracoval ešte s radou ďaľších startupov a neziskových organizácií na Slovensku a v Čechách. Dávidov príbeh v združení začal v auguste 2017. “Organizácii by som chcel pomôcť naplniť jej misiu, a to spájať zástupcov akadémie, privátneho ako aj verejného sektora, a tým prispieť k zvyšovaniu povedomia o možnostiach a inováciách, ktoré nám prinášajú technológie založené na blockchaine,” uviedol Dávid.

“Blockchain Slovakia si pri svojim vzniku dalo za cieľ, pracovať s tými najlepšími a tohto princípu sa držíme. Okrem Dávida, ktorý verím, že bude prínosom pre tím Blockchain Slovakia, v tomto období “kreujeme” aj zoznam ďalších spolupracovníkov – konzultantov a Partnerov v oblasti výskumu a vzdelávania.  Začiatkom roka tiež plánujeme otvoriť naše občianske združenie aj verejnosti, prostredníctvom členskej základne,” vysvetľuje zakladateľ a prezident združenia – Marek Môcik.

Dávid sa špecializuje na kryptomeny, venuje sa ich výskumu, ako aj obchodovaniu s nimi, a taktiež spolupracuje na viacerých startupoch a projektoch v tejto oblasti.