Ako zvoliť správnu blockchain stratégiu pre váš business

Sme na prahu dní, kedy sa technológia, akou je Blockchain dotkne všetkých odvetví, nielen tých finančných. Teraz je ten správny čas zvážiť, akým spôsobom táto technológia ovplyvní aj vaše podnikanie.

Pokiaľ pôsobíte vo finančnom prostredí, prípadne sa zaujímate o investície, pojmom blockchain či bitcoin ste sa určite nevyhli. Postupným vývojom technológia blockchain získava čoraz viac pozornosti aj mimo finančného a investičného sektoru. Príklady ako Wallmart a ich systém na sledovanie produktov skrz dodávateľský reťazec, či messaging startup Marka Cubana, ktorý ma posunúť súkromie a bezpečnosť v privátnych konverzáciach. Blockchain má potenciál opvplyvniť budúcnosť mnohých odvetví. To znamená, že lídri v oblasti podnikania stoja pred veľkou výzvou, ako implementovať túto technológiu aj do ich podnikov, či už v rámci zlepšenia kvality produktov a života ich klientov alebo priamo, správnou implementáciou do firemných procesov.

K správnemu pochopeniu tejto technológie je treba porozumieť trom veciam –  čo je blockchain, ako funguje, aký má potenciál a ako vytvoriť stratégiu jeho implementácie do vlastného podnikania.

Fundamentálne pochopenie technológie blockchain

Vo svojej podstate je blockchain distribuovaný systém na overenie a uchovávanie transakcií, údajov bez potreby tretích strán, či centralizovaného účastníka, ktorý by tento proces mohol akokoľvek ovplyvniť. Benefity? Jednoducho povedané – vytvára spoľahlivý a zdieľaný zdroj pravdy a dôveryhodnosti.

O tom, ako táto technológia funguje som už písal v jednom z mojich blogov, kde som sa snažil vysvetliť blockchain “ľudskou rečou”, ale môžeme si to zopakovať. Technológia blockchain funguje ako proces, či metóda, v ktorej účastníci spoločne tvoria decentralizovanú sieť, tvoria hodnotu a overujú transakcie sami medzi sebou, bez účasti prostredníka, či tretej strany. Vzhľadom na vysoký stupeň distribuovania údajov medzi všetkých účastníkov v sieti, potenciálny “podvodníci” budú okamžite detekovaní a odmietnutí ostatnými účastníkmi v sieti. V podstate môžeme povedať, že spoločne vytvárajú niečo, ako neprepísateľnú históriu transakcií. Táto technológia umožňuje úplne nový – transparentný prístup k riadeniu dát a transakcií, ktorý sa odlišuje od väčšiny súčasných systémov uchovávajúcich dáta v centralizovaných databázach, kontrolovaných často jednou stranou, náchylnou na rôzne útoky či ovplyvňovanie zo strany iných faktorov.

Potenciál

Nedávno som písal o šestnástich oblastiach, ktoré Blockchain zmení. Poďme si to zúžiť do piatich najpodstatnejších riešení, ktoré môžu určovať ďalší smer, a zároveň aj základ stratégie pre váš podnik.

1) Eliminovanie prostredníkov, či tretích strán
Veľa digitálnych, ale aj offline podnikových procesov, produktov zahrňuje jedného alebo viac prostredníkov, ktorí produkujú a uchovávajú hodnotu firmy, či produktu. Ako príklad si vezmime poisťovne a ich agentov, investorské a správcovské spoločnosti a ich finančných poradcov, či rôzne úverové inštitúcie a ich hypotekárnych maklérov. Spomedzi rôznych atribútov, prostredník môže vniesť dôveru, prístupnosť a jednoduchosť do business transakcie. Pomocou blockchain technológie sa táto potreba prostredníkov signifikatne zníži.

2) Rýchlejšie transakcie bez potreby overovania pomocou tretích strán
V prípadoch, keď je potrebná vysoká miera dôvery a validácie dát, sú v súčasnosti zapojené práve centralizované systémy, náchylné na rôzne vplyvy, ako je to v prípade politických volieb, oficiálnych administračných dokumentov, či peňažných transakcií. Toto sú skvelé príklady možnej implementácie technológie blockchain do procesov, ktoré si často vyžadujú vysokú mieru autentifikácie a verifikácie. V dnešnom svete, ktorý je pohltený v byrokracii a rôznych časovo náročných procesoch, môže byť aj tak náročný proces, ako je prepis majetku či pozemku, vykonaný v priebehu pár minút len za pomoci telefónu. Dôkazom nám môže byť aj pripravovaný projekt pre Dubai – Smart City.

3) Zdroj vyššej dôvery a zdieľanej pravdy
Digitálny a offline zákazníci čoraz viac vnímajú vplyv na ich obľúbený produkt nielen z výrobného hľadiska, ale čoraz viac začínajú sledovať aj produkčné podmienky a celý dodávateľský reťazec. Toto je ďalší priestor pre rozvoj za pomoci implementácie technológie blockchain v kombinácii so “smart packaging” na zabezpečenie úplne nového levelu transparentnosti. V jednoduchom príklade si stačí len predstaviť distribuovanú sieť pre manažovanie a audit histórie každého tovaru vyrobeného určitým výrobcom.

4) Správa osobných údajov
Koncept digitálneho ID je tu už dlhšiu dobu, ale vždy narážala na podstatnú prekážku, ktorou je práve bezpečnosť a neovplyvniteľnosť tak citlivých dát, ako sú identita a zdravotné, či sociálne údaje. Práve technológia blockchainu nám poskytuje presne tie atribúty, ktoré potrebujeme –  dôvera, transparentnosť a nemennosť. SecureKey je iniciatíva, ktorá v súčasnosti prechádza pilotným projektom v Kanade. Zabezpečuje štátom overené digitálne ID, ktoré umožňuje podpisovať zmluvy, či dokumenty bez potreby fyzického podpisu.

5) Nové monetárne modely a mikroplatby
Najočakávanejší vplyv tejto technológie a kryptomien je práve na digitálny obchod. Platba kryptomenami sľubuje značné zníženie nákladov a poplatkov pri transakciách v porovnaní s dnešnými najväčšími hráčmi na trhu, ako sú Visa či Mastercard. Veľmi podstatná vlastnosť kryptomien je práve neovplyvniteľnosť, a to, že nerozlišuje hranice územia. Medzinárodné platby prebiehajú bez účastí prostredníkov a bez zvýšených poplatkov. Za hranicou všeobecne známych výhod kryptomien leží aj pojem mikroplatby. S kryptomenami dokážeme prevádzať veľmi malé čiastky hodnôt bez vplyvu poplatkov či zvýšených nákladov. Amazon spúšťa projekt sociálnej siete Spark, kde tvorcovia obsahu budú príjmať mikroplatby na základe toho, ako je ich obsah obľúbený a hodnotený.

Vytvorenie blockchain stratégie pre váš podnik

Základom celej stratégie je mať víziu
Vízia, predstava o tom, ako môže podnik využiť túto technológiu efektívne a zároveň unikátnym spôsobom. Dôležité ale je rozhodnúť, či sa zameriavate na reálny problém, ktorý sa snažíte vyriešiť alebo sa snažíte nájsť riešenie na možno umelo vytvorený problém. Najlepšia cesta, ako včas prísť na riešenie, je prediskutovať ho so svojim tímom, pretože práve on tvorí a buduje váš podnik. Príkladom môžu byť aj nasledovné body:

• Kde momentálne podnik využíva prostredníkov, ktorí môžu byť nahradení technológiou blockchain v zmysle zredukovania nákladov a zlepšenia vzťahov so zákazníkom bez toho, aby bol produkt, či jeho kvalita negatívne ovplyvnené?

• Ktoré obchodné operácie v súčasnosti využívajú centralizovaný systém, ktorý môže tieto operácie zdržiavať alebo znižovať ich efektivitu? Ako by mohli byť títo účastníci nahradení prostredníctvom dôveryhodnej distribuovanej siete, a aký by mohol byť výsledok?

• V ktorých procesoch sú transparentnosť a dôvera relevantné, môžu pozitívne ovplyvniť
výsledky implementáciou tejto technológie a jej modelu zdieľaného zdroja pravdy?

• Ako môže ovplyvniť digitálne ID váš obchodný model a vzťahy so zákazníkmi?

• Zapadajú kryptomeny a mikroplatby do vašej vízie? Ktoré z vašich obchodných procesov môžu byť ovplyvnené ich implementáciou?

Vezmite do úvahy tieto otázky z perspektívy, ako môže táto technológia znížiť rizikovosť, či už vašich procesov alebo celého podniku.

Vytvorte si pilotný projekt

Pokiaľ ste identifikovali možnosti implementácie technológie Blockchain do vášho podniku, najmenej riziková možnosť, ako priviesť myšlienku k životu, je v tomto prípade vytvorenie pilotného projektu. Ideálni kandidáti na vhodný pilotný projekt sú práve tie projekty, u ktorých je relatívne nízke riziko a zároveň veľký impakt na fungovanie procesov, či celej spoločnosti. Treba brať zároveň do úvahy aj to, že technológia Blockchain sa neustále vyvíja a rozširuje sa aj škála produktov postavených na tejto platforme. Vyžaduje si to dôkladný prieskum už existujúcich technológii, ako aj možností ich efektívneho využitia.

Niet pochýb, že táto technológia bude mať obrovský vplyv na to, akým spôsobom sa budú spoločnosti vyvíjať. Ako som už ale spomínal vyššie, treba brať na vedomie, že technológia sa neustále vyvíja a je potrebné myslieť na zmeny už teraz, pre zabezpečenie budúceho úspechu podniku či produktu.

Ondrej Sarnecký

Blockchain konzultant Blockchain Slovakia